امروز، روز جهانی “شهر‌ها علیه مجازات اعدام” است روز ۳۰ نوامبر، روز “شهرها علیه…

30 Nov

‫امروز، روز جهانی "شهر‌ها علیه مجازات اعدام" است

روز ۳۰ نوامبر، روز "شهرها علیه مجازات اعدام" است. به همین مناسبت در ۱۵۸۱ شهر در سطح جهان، از جمله ۶۹ پایتخت جهان،مراکز دیدنی این شهر‌ها نور پردازی می شود. از جمله ساختمان کولوسئوم (آمفی تئاتر تاریخی) رم، خانه ویکتور هوگو در فرانسه و برج شهرداری برلین در آلمان.
انتخاب این تاریخ به خاطر آنست که دوک نشین توسکانی به عنوان نخستین کشور اروپایی در ۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ مجازات اعدام را لغو کرد.
این مراسم برای ۱۱ بار است که به اجرا گذاشته می شود.


Timeline Photos
امروز، روز جهانی "شهر‌ها علیه مجازات اعدام" است

روز ۳۰ نوامبر، روز "شهرها علیه مجازات اعدام" است. به همین مناسبت در ۱۵۸۱ شهر در سطح جهان، از جمله ۶۹ پایتخت جهان،مراکز دیدنی این شهر‌ها نور پردازی می شود. از جمله ساختمان کولوسئوم (آمفی تئاتر تاریخی) رم، خانه ویکتور هوگو در فرانسه و برج شهرداری برلین در آلمان.
انتخاب این تاریخ به خاطر آنست که دوک نشین توسکانی به عنوان نخستین کشور اروپایی در ۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ مجازات اعدام را لغو کرد.
این مراسم برای ۱۱ بار است که به اجرا گذاشته می شود.

با تشکر از آقای عسگر آهنین

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: