امام جمعه کاشان: اختیارات خامنه ای از سوی خدا تفویض شده و اطاعت نکردن از او شرک…

31 Dec

‫ امام جمعه کاشان:
اختیارات خامنه ای از سوی خدا تفویض شده و اطاعت نکردن از او شرک است!‬


Timeline Photos
اختیارات خامنه ای از سوی خدا تفویض شده و اطاعت نکردن از او شرک است!

عبدالنبی نمازی٬ امام جمعه کاشان می‌گوید اختیارات رهبری از سوی خدا «تفویض» شده٬ اطاعت نکردن از حکم ولی فقیه تا حد «شرک» به خدا است و حاکمیت فقیه محدود به مرز‌های یک کشور نیست.
به گزارش ایرنا٬ آقای نمازی روز یکشنبه (۱۰دی) در جمع گروهی از استادان کاشان گفته است: «حکم ولی فقیه بر همه مسلمین و در همه جهان ساری و قابل اطاعت است.»
به گفته وی «کسی که کلام فقیه عادل را سبک شمارد، حکم امام معصوم را رد کرده است» چراکه «اختیارات رهبری از سوی خدا تفویض شده است.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: