چند شب پیش به همت مهراوه, سه تایی ۱۱ شب زدیم بیرون به قصد رفتن به کوه از مسیر ول…

31 Jul

‫چند شب پیش به همت مهراوه, سه تایی ۱۱ شب زدیم بیرون به قصد رفتن به کوه از مسیر ولنجک. این روزها به خاطر ماه رمضان و گرمای هوا در روز, خیلی‌ها شبانه به کوه می روند. قبل از ورود به پارکینگ با انبوهی از ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌های همراه آنها مواجه شدیم که باید از تونل آنها عبور می کردیم. به محض عبور, از پشت سر به ماموران گفتند که مانع رفتن ما به کوه شوند. افسر اخمویی که حتی به ما نگفت که چرا صلاحیت نداریم به کوه برویم. آنها مانع ادامه ی مسیر ما شدند. به جز مهراوه کسی هم همراه ما نبود و تیزبین‌های نیروی انتظامی در تاریکی شب آن هم داخل ماشینی که هیچ چراغی روشن نبود متوجه شده بودند گویا حجاب مهراوه بد است. به جز ما از ورود خیلی‌های دیگر هم جلوگیری می کردند.

البته ما بعدا به هر طریقی که شده راهی برای رفتن به کوه پیدا کردیم.
اما قسمت خنده دار ماجرا آنجا بود که به خانم‌های به زعم آنها, بد حجاب اجازه نمی دادند در تاریکی مطلق به کوه بروند و در سیاهی شب محو شوند. ولی آنان اجازه داشتند به سطح شهر برگردند, با انبوهی از جمعیت و در آنجا رفت و آمد کنند.
دو شب قبل تر اما در همان ساعت در ترافیک خیابان دولت به مدت ۱.۵ ساعت گیر افتاده بودیم اما دریغ از یک مامور راهنمایی و رانندگی حتی در حد سرباز صفر. و این, چند تن از افراد محلی بودند که به جای پلیس سعی می کردند گره کور ترافیک آنجا را باز کنند.

رضا خندان
۹ مرداد ۱۳۹۲


Timeline Photos
چند شب پیش به همت مهراوه, سه تایی ۱۱ شب زدیم بیرون به قصد رفتن به کوه از مسیر ولنجک. این روزها به خاطر ماه رمضان و گرمای هوا در روز, خیلی‌ها شبانه به کوه می روند. قبل از ورود به پارکینگ با انبوهی از ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌های همراه آنها مواجه شدیم که باید از تونل آنها عبور می کردیم. به محض عبور, از پشت سر به ماموران گفتند که مانع رفتن ما به کوه شوند. افسر اخمویی که حتی به ما نگفت که چرا صلاحیت نداریم به کوه برویم. آنها مانع ادامه ی مسیر ما شدند. به جز مهراوه کسی هم همراه ما نبود و تیزبین‌های نیروی انتظامی در تاریکی شب آن هم داخل ماشینی که هیچ چراغی روشن نبود متوجه شده بودند گویا حجاب مهراوه بد است. به جز ما از ورود خیلی‌های دیگر هم جلوگیری می کردند.

البته ما بعدا به هر طریقی که شده راهی برای رفتن به کوه پیدا کردیم.
اما قسمت خنده دار ماجرا آنجا بود که به خانم‌های به زعم آنها, بد حجاب اجازه نمی دادند در تاریکی مطلق به کوه بروند و در سیاهی شب محو شوند. ولی آنان اجازه داشتند به سطح شهر برگردند, با انبوهی از جمعیت و در آنجا رفت و آمد کنند.
دو شب قبل تر اما در همان ساعت در ترافیک خیابان دولت به مدت ۱.۵ ساعت گیر افتاده بودیم اما دریغ از یک مامور راهنمایی و رانندگی حتی در حد سرباز صفر. و این, چند تن از افراد محلی بودند که به جای پلیس سعی می کردند گره کور ترافیک آنجا را باز کنند.

رضا خندان
۹ مرداد ۱۳۹۲

عکس از آرشیو

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: