Archive | April, 2014

همانطور که احمدی‌نژاد مردم معترض را خس و خاشاک نامید … و حسن روحانی در مجلس حض…

30 Apr

‫همانطور که احمدی‌نژاد مردم معترض را خس و خاشاک نامید … و حسن روحانی در مجلس حضور مردم در خیابان را لشگر کشی‌ خیابانی نامیده بود …

حال محمد خاتمی همزمان با وخامت حال جسمانی میرحسین موسوی و انتقال او به بیمارستان، بدون اشاره به کشته شدن حداقل ۹ نفر در روز عاشورای ۸۸ توسط حکومت ولایت فقیه می‌گوید: "ما در برخورد با بی‌حرمتی به روز عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی(ره) اشتباه کردیم. موسوی هم اشتباه کرد که آمد و کسانی که پرچم‌های امام حسین(ع) را روز عاشورا آتش زدند و عکس امام را پاره کردند، مردمی خداجو معرفی کرد. ما نباید سکوت می‌کردیم. ما و موسوی باید اعلام موضع می‌کردیم. خیلی از این‌ها "بهایی و منافق" بودند …. "

یکی‌ از فعالین سیاسی به نام محمد ایرانی‌ می‌گوید: آقای خاتمی از خودت خجالت نکشیدی که برای خوش آمد رهبر اینهمه دروغ گفتی؟؟؟!! من و ما که روز عاشورا در خیابان بودیم اگر شما و امثال شما مشغول معاملات پشت پرده بودید!!!

خاتمی در جمع خصوصی اصلاح طلبان رفتار " فتنه گران " در روز عاشورای سال ۸۸ و مردم خداجو خواندن آنها از سوی موسوی را اشتباه توصیف کرده است و می‌گوید: ما در برخورد با بی‌حرمتی به روز عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی(ره) اشتباه کردیم. موسوی هم اشتباه کرد که آمد و کسانی که پرچم‌های امام حسین(ع) را روز عاشورا آتش زدند و عکس امام را پاره کردند، مردمی خداجو معرفی کرد. ما نباید سکوت می‌کردیم. ما و موسوی باید اعلام موضع می‌کردیم. خیلی از این‌ها بهایی و منافق بودند و از فضا سوءاستفاده کردند و دنبال اهداف خودشان بودند. جامعه ایران نمی‌پذیرد که یک عده خداجو! بیایند و به امام حسین(ع) توهین کنند. مگر منافق خداجوست؟ همه اشتباه کردیم. مجمع روحانیون هم اشتباه کرد که در این زمینه سکوت کرد.

منبع: جام جم

http://ift.tt/1o4kUZB

لازم به ذکر است با گذشت ۴۸ ساعت از انتشار این سخنان، محمد خاتمی اظهارات خود را تکذیب نکرده است.

دی‌ ماه سال گذشته نیز فایل صوتی منتسب به وی در برخی از سایت‌ها منتشر شد که می‌گوید در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلبی صورت نگرفته است، و پس از چند روز گفت: "از این موضوع خبر ندارم و در این باره چیزی نمی دانم! " ( سایت جماران: ‬http://goo.gl/AeesxN‫ )

اماتکذیب سید محمد خاتمی در حالی‌ بود که طرفدارانش با تاکید بر "غیراخلاقی بودن ضبط و پخش آن دیدار خصوصی و غیر رسمی مبتنی بر اعتماد"، توضیحاتی ارائه کردند!

با افشا شدن دروغ‌های گفته شده، خاتمی تا مدتی‌ سکوت اختیار کرد.

و به این سوالات تا کنون پاسخ نداده است:

محمد خاتمی بر چه اساس به خود اجازه داد از قول اکثریت مردم ایران بگوید آنان دموکراسی غیر دینی ( بر اساس اصول حقوق بشر و دموکراسی ، و نه ولایت مطلقه فقیه ) نمی‌خواهند؟

آیا در هنگام محاکمه‌های کوی دانشگاه سکوت نکرید و در آنجا فقط یک سرباز به جرم دزدیدن ریش تراش محکوم و دانشجویان و وکیل مدافع انشجویان محاکمه نشدند ! و شما به راحتی پا بر روی خون دانشجویان کشته شده نگذاشتید؟ آقای خاتمی شما از دانشجو سعید زینالی که توسط ماموران امنیتی در دولت شما بازداشت و زندانی شد خبری دارید؟

جهت ثبت در تاریخ: سوال هایی که خاتمی سال هاست از پاسخ دادن به آنها فرار کرده است در لینک زیر:

http://goo.gl/oaJOKu


‫آن خس و خاشاک تویی‬

Advertisements

همانطور که احمدی‌نژاد مردم معترض را خس و خاشاک نامید … حال محمد خاتمی هم…

30 Apr

‫همانطور که احمدی‌نژاد مردم معترض را خس و خاشاک نامید …

حال محمد خاتمی همزمان با وخامت حال جسمانی میرحسین موسوی و انتقال او به بیمارستان، بدون اشاره به کشته شدن حداقل ۹ نفر در روز عاشورای ۸۸ توسط حکومت ولایت فقیه می‌گوید: "ما در برخورد با بی‌حرمتی به روز عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی(ره) اشتباه کردیم. موسوی هم اشتباه کرد که آمد و کسانی که پرچم‌های امام حسین(ع) را روز عاشورا آتش زدند و عکس امام را پاره کردند، مردمی خداجو معرفی کرد. ما نباید سکوت می‌کردیم. ما و موسوی باید اعلام موضع می‌کردیم. خیلی از این‌ها "بهایی و منافق" بودند …. "

یکی‌ از فعالین سیاسی به نام محمد ایرانی‌ می‌گوید: آقای خاتمی از خودت خجالت نکشیدی که برای خوش آمد رهبر اینهمه دروغ گفتی؟؟؟!! من و ما که روز عاشورا در خیابان بودیم اگر شما و امثال شما مشغول معاملات پشت پرده بودید!!!

خاتمی در جمع خصوصی اصلاح طلبان رفتار " فتنه گران " در روز عاشورای سال ۸۸ و مردم خداجو خواندن آنها از سوی موسوی را اشتباه توصیف کرده است و می‌گوید: ما در برخورد با بی‌حرمتی به روز عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی(ره) اشتباه کردیم. موسوی هم اشتباه کرد که آمد و کسانی که پرچم‌های امام حسین(ع) را روز عاشورا آتش زدند و عکس امام را پاره کردند، مردمی خداجو معرفی کرد. ما نباید سکوت می‌کردیم. ما و موسوی باید اعلام موضع می‌کردیم. خیلی از این‌ها بهایی و منافق بودند و از فضا سوءاستفاده کردند و دنبال اهداف خودشان بودند. جامعه ایران نمی‌پذیرد که یک عده خداجو! بیایند و به امام حسین(ع) توهین کنند. مگر منافق خداجوست؟ همه اشتباه کردیم. مجمع روحانیون هم اشتباه کرد که در این زمینه سکوت کرد.

منبع: جام جم

http://ift.tt/1o4kUZB

لازم به ذکر است با گذشت ۴۸ ساعت از انتشار این سخنان، محمد خاتمی اظهارات خود را تکذیب نکرده است.

دی‌ ماه سال گذشته نیز فایل صوتی منتسب به وی در برخی از سایت‌ها منتشر شد که می‌گوید در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلبی صورت نگرفته است، و پس از چند روز گفت: "از این موضوع خبر ندارم و در این باره چیزی نمی دانم! " ( سایت جماران: ‬http://goo.gl/AeesxN‫ )

اماتکذیب سید محمد خاتمی در حالی‌ بود که طرفدارانش با تاکید بر "غیراخلاقی بودن ضبط و پخش آن دیدار خصوصی و غیر رسمی مبتنی بر اعتماد"، توضیحاتی ارائه کردند!

با افشا شدن دروغ‌های گفته شده، خاتمی تا مدتی‌ سکوت اختیار کرد.

و به این سوالات تا کنون پاسخ نداده است:

محمد خاتمی بر چه اساس به خود اجازه داد از قول اکثریت مردم ایران بگوید آنان دموکراسی غیر دینی ( بر اساس اصول حقوق بشر و دموکراسی ، و نه ولایت مطلقه فقیه ) نمی‌خواهند؟

آیا در هنگام محاکمه‌های کوی دانشگاه سکوت نکرید و در آنجا فقط یک سرباز به جرم دزدیدن ریش تراش محکوم و دانشجویان و وکیل مدافع انشجویان محاکمه نشدند ! و شما به راحتی پا بر روی خون دانشجویان کشته شده نگذاشتید؟ آقای خاتمی شما از دانشجو سعید زینالی که توسط ماموران امنیتی در دولت شما بازداشت و زندانی شد خبری دارید؟

جهت ثبت در تاریخ: سوال هایی که خاتمی سال هاست از پاسخ دادن به آنها فرار کرده است در لینک زیر:

http://goo.gl/oaJOKu

آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟ البته…

30 Apr

‫آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟

البته در مقابل دزدی میلیارد‌ها دلار ثروت مردم ایران توسط خامنه‌ای و رفسنجانی‌ بسیار ناز چیز است‬


‫آخوندی در حال دله دزدی‬

علی سعیدی: مردم باید فدای دین شوند علی سعیدی اختیارات «ولی‌فقیه» در ایران را به…

30 Apr

‫علی سعیدی: مردم باید فدای دین شوند

علی سعیدی اختیارات «ولی‌فقیه» در ایران را به‌اندازه‌ی اختیارات پیامبر دانست و گفت مردم باید فدای دین شوند.

وی افزود: در «مردمسالاری دینی» مدنظر جمهوری اسلامی مردم باید برای اعتلای دین خدا فدا شوند.

علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه گفت که جمهوری اسلامی حکومت «مردم‌سالاری دینی» است و از اصول این حکومت «همسان بودن اختیارات ولی فقیه با اختیارات پیامبر و امامان» است.

او همچنین ۶ دی سال گذشته با مقایسه حوادث سال ۸۸ با جنگ «جمل»٬ رنگ «سبز» را به «پشکل» شتر همسر پیامبر در این جنگ تشبیه کرده بود.

حسن روحانی نیز در تاریخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۲ گفت: در جمهوری اسلامی ایران تنها یک پرچم و یک پرچمدار وجود دارد و آن مقام معظم رهبری است و همه باید تحت لوای همان پرچم حرکت کنند و اینکه پرچم دیگری در کشور باشد نه عقلی است و نه شرعی!

گفتنی است یکی از مهم ترین نظریه پردازانی که در تثبیت "ولایت" رهبر جمهوری اسلامی نقش داشت اما در پایان عمر خود طی نامه ای سرگشاده به "مردم ایران و به ویژه جوانان"، به خاطر نقشی که در رسیدن آقای خامنه‌ای به رهبری داشت عذرخواهی کرد، آذری قمی بود.

آیت الله آذری قمی مبتلا به سرطان خون در زمان حصر غیرقانونی ۱۵ ماهه سه بار به حالت کما فرو می رود. پزشکان متخصص رفع حصر و ایجاد فضای روحی مناسب را شرط ضروری بهبود بیمار ۷۳ ساله اعلام می کنند. پس از هر کما خانواده و دوستان کوشش فراوانی برای رفع حصر می کنند، به عنوان نمونه در تابستان و پائیز ۱۳۷۷ چند تن از علما برای رفع حصر آذری با آقای خامنه ای ملاقات می کنند. از جمله آیت الله مومن قمی کمی قبل از فوت آذری به دیدار رهبری می رود و در خواست می کند حصر بیت آیت الله آذری قمی برداشته شود که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می رود. آقای خامنه ای در پاسخ وی می گوید: «به دَرَک!»‬

وزیر اطلاعات: حق نداریم در زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم محمود علوی، وزیر اطلاع…

30 Apr

‫وزیر اطلاعات: حق نداریم در زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم

محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحاني گفت: «مردم باید احساس کنند کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند و جان و مال‌شان در امنیت است و ما هم حق نداریم در زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم.»

علوی در آیین معرفی مدیرکل اطلاعات هرمزگان افزود: «اسلام بر فضای امن توأم با سرور و احساس امنیت تأکید کرده و پای فضای خفقان را امضا نمی‌کند، زیرا معتقد است امنیت برای مردم باید همراه با آرامش باشد.»

حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این سخنان شامل حال مردم عادي هم ميشود یا منظور ایشان فقط روحانیون، بسیجی‌‌ها و وابستگان حکومت است که باید احساس کنند کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند و جان و مال‌شان در امنیت است و وزارت اطلاعات هم حق ندارد در زندگی خصوصی اين طبقه اجتماعي سرک بکشد؟

چرا که تا کنون تا كنون منزل بسياری از فعالين مدنی و سياسی مورد هجوم قرار گرفته و وزارت اطلاعات دولت "تدبیر و امید" به هيچ وجه پاسخگوی کسانی‌ که به محیط خانه‌شان حمله شده نبوده است. به عنوان نمونه ميتوان به سرقت از منزل نسرين ستوده در ديماه گذشته اشاره كرد:

سال پیش درتاریخ ۶/۱۰/۹۲ در غیاب نسرین ستوده عده‌ای به خانه او یورش برده و با برهم زدن کلیه اشیا و اثاثیه خانه به گفته همسرش تقریبا همه چیز را با خود بردند.

نسرین ستوده پس از حمله به منزلش در نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت: بدینوسیله به اطلاع می رساند، منزلم مورد دستبرد عده‌ای سارق قرار گرفت وکلیه ی طلا‌های موجود در منزل و از جمله طلاهای امانتی مورد سرقت قرار گرفت. قصد آن ندارم سرقت مذکور را به نیروهای امنیتی نسبت دهم، اما حجم حملات و هجوم لفظی که طی هفته‌های اخیر علیه من وخانواده‌ام صورت گرفته است، این حق را به من می دهد که سرقت مذکور را به کسانی نسبت دهم که اینجانب را " مخالف" خود می دانند.‬

شاخص فلاکت در جهان؛ ایران در «رتبه دوم» قرار دارد گزارش جدید موسسه پژوهشی کاتو…

29 Apr

‫شاخص فلاکت در جهان؛ ایران در «رتبه دوم» قرار دارد

گزارش جدید موسسه پژوهشی کاتو در آمریکا نشان می‌دهد که ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳، از میان ۹۰ کشور، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و پس از ونزوئلا بدترین شرایط را از این نظر تجربه کرده است.

این گزارش که شنبه ششم اردیبهشت منتشر شده گویای آن است که شاخص فلاکت در ایران تا انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی به ۶۱.۶ درصد رسید که این آمار، سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی را تایید می‌کند.

علی طیب‌نیا آذر ماه گذشته عنوان کرد که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و کشور شرایط اقتصادی «بی‌سابقه‌ای» را طی می‌کند، چنان که همزمان رکود و تورم شدت بسیار یافته است.

موسسه پژوهشی کاتو نیز مهم‌ترین عامل رشد شاخص فلاکت در ایران را «تورم» عنوان کرده که باعث شده است ایران با فاصله بسیار از کشورهای دیگر، رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص بدهد به‌طوری که رتبه سوم جهانی شاخص فلاکت به صربستان با ۴۴.۸ درصد تعلق دارد که ۱۶.۸ درصد کمتر از ایران است.

نرخ تورم در ایران پاییز سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسید و تنها در اسفند ماه بود که به زیر ۳۵ درصد کاهش یافت، اما حسن روحانی وعده داده است که در سال ۱۳۹۳ با مهار تورم، نرخ رشد آن را به ۲۵ درصد برساند.

شاخص فلاکت با احتساب نرخ بی‌کاری و تورم در جوامع به دست می‌آید و آمارها نشان می‌دهد که این شاخص در ایران طی سال‌های اخیر رشد مداومی داشته است و از ۲۳.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تا الان که به ۶۱.۶ درصد رسیده است.

در این میان شاخص‌ها و آمارهای دیگر نیز گویای آن است که مردم ایران در تنگنای شدید اقتصادی به‌سرمی‌برند و از جمله، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد رتبه کیفیت زندگی در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان طی پنج سال ۶۲ پله تنزل پیدا کرده و ایران از میان ۱۹۴ کشور جهان در رده ۱۵۰ قرار دارد.

در گزارش موسسه کاتو از شاخص فلاکت در جهان، تنها ونزوئلا شرایط بدتری به نسبت ایران دارد و با رتبه ۷۹.۴ درصد در رأس جدول قرار گرفته است.

این در حالی‌ است که تحلیل‌گر موسسه کاتو می‌گوید که شاخص فلاکت در ونزوئلا باید عددی بسیار بزرگ‌تر از این را نشان می‌دهد چرا که این عدد بر اساس آمار رسمی دولت ونزوئلا از نرخ تورم در این کشور به دست آمده که ۵۶.۲ درصد است.

به گفته او، نرخ واقعی تورم در ونزوئلا ۲۷۸ درصد است که با احتساب آن، شاخص فلاکت در ونزوئلا از ۷۹.۴ درصد به ۳۰۱ درصد افزایش می‌یابد.

در این جدول پس از ونزوئلا، ایران و صربستان به ترتیب کشورهای آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان قرار دارند که در جایگاه چهارم تا دهم رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند.

ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، قطر، مالزی، چین و پاناما نیز ۱۰ کشوری هستند که شاخص فلاکت در آنجا کوچک‌ترین اعداد را نشان می‌دهد و از ۵.۴۱ درصد تا ۸.۲۴ درصد را شامل می‌شود.

منبع: رادیو فردا

http://ift.tt/1j6X9zB

این ویدیو را فقط نباید ببینید، باید با "جان و دل" ببینید!

http://ift.tt/1nDvhWN

باز هم ضرب و شتم زندانیان، این بار ضرب و شتم زندانیان زن با باتوم، شوکر برقی و…

29 Apr

‫باز هم ضرب و شتم زندانیان، این بار ضرب و شتم زندانیان زن با باتوم، شوکر برقی و اسپری اشک‌آور در زندان قرچک!

بعدازظهر روز گذشته (دوشنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۳) تعداد زیادی از زندانیان زن در زندان قرچک ورامین در جریان یک “بازرسی ساده” با باتوم، شوکر برقی و اسپری اشک‌آور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار کلمه، سربازان و نیروهای کادری گارد زندان که زندانیان زن را به همراه داشتن سیگار متهم می دانستند، با استفاده از شوکر و باتوم، زنان زندانی را زیر کتک گرفته بودند و سر و بدن آنها را هدف قرار می دادند. به گفته شاهدان عینی، تعدادی از زندانیان در جریان این حمله، از ناحیه سر و صورت و چشم آسیب دیده اند و آثار کبودی بر بدن آنها باقی مانده است …

منبع: کلمه
http://ift.tt/1fpDZ8Z

همزمان روز گذشته محمد خاتمی در "جمع زنان اصلاح‌طلب" تاکید کرد که درباره حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هیچ قضاوتی نمی‌کند اما از حسن روحانی می‌خواهد تا نسبت به این اتفاق رفع نکرانی کند!

این در حالی‌ است که او جانانه از نظام ولایت فقیه دفاع می‌کند و می‌گوید:

" اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی را از دست دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که ما نمی توانیم این انقلاب با آن عظمتش را فراموش بکنیم، زیرا مبدأ هویت تاریخی ماست "

یکی‌ از کاربران بالاترین می‌نویسد:

پس تو غلط می کنی درباره ضرورت وجود نظام اسلامی اظهار نظر می کنی. چطور آنجا می شود قضاوت کرد اینجا نمی شود؟

یکی از عوامل بدبختی ایران همین آدم است. این بابا و تیمش چند دهه است که جعل مفاهیم می کنند و علاوه بر آن جلوی پیشرفت واقعی توده ایرانی را گرفتند. اگر این و امثال این نبودند مردم ایران هم می فهمند درمانی وجود ندارد و تکلیف خودشان را از روز اول می دانستند. مثل اینکه به یک معتاد هروئینی دایم بگویید راه میانبر سهل و آسان وجود دارد در حالی که چنین راهی وجود ندارد. تنها راه ترک اعتیاد است که سخت است اما همان است که هست یا ترک کنید یا بمیرید. حرف های قشنگ غیر واقعی کسی را از فلاکت نجات نمی دهد.

http://ift.tt/1iyv7Z3

توجه به نکات زیر ضروری است :

– سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت بنفش تحميلى نيست، گزينه روحانى است

– حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است و چنین حملات سازمان یافته‌ای بدون شک در عالی‌ترین نهاد‌های امنیتی مورد توافق قرار گرفته است. حسن روحانی، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ایران (۱۳۵۷) و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور ایران تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.‬