آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟ البته…

30 Apr

‫آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟

البته در مقابل دزدی میلیارد‌ها دلار ثروت مردم ایران توسط خامنه‌ای و رفسنجانی‌ بسیار ناز چیز است‬


‫آخوندی در حال دله دزدی‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: