Archive | August, 2014

در آستانه‌ ۲۶ امین سالگرد کشتار هزاران جوان دربند سیاسی موسوی تبریزی می‌گوید “خم…

31 Aug

‫در آستانه‌ ۲۶ امین سالگرد کشتار هزاران جوان دربند سیاسی موسوی تبریزی می‌گوید "خمینی دموکرات بود "!

موسوی تبریزی دبیر گروه "اصلاح‌طلب" مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که روح‌الله خمینی بر «یک دولت دموکراتیک به معنای کامل» که «برای همه اقلیت‌های مذهبی، به طور کامل آزادی وجود دارد» تأکید داشت.

سیدحسین موسوی تبریزی یکی‌ از یاران سید محمد خاتمی همان فردی است که در زمان خمینی، دادستان کل انقلاب بود و با حکم وی، محمد محمدی گیلانی و سیداسدالله لاجوردی هزاران تن پس از محاکمه های پنج دقیقه ای به اعدام محکوم می‌شدند و دختران باکره قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می‌گرفتند!


لطفا به صدای یکی‌ از دختران زندانی در این ویدیو گوش کنید:
http://ift.tt/1i4tW3H


و همان فردی است که از سوی روح الله خمینی به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان منصوب شد تا دست داشتن خمینی و یارانش در آتش سوزی سینما رکس را لاپوشانی نماید!

وی اضافه کرد: «حکومت مدنظر ما جمهوری اسلامی است و در اسلام نیز "آزادی به طور مطلق" وجود دارد "مگر" آنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده‌ای شود. از این قبیل عبارات در بیان امام فراوارن داریم. امام برای همین انقلاب کرد و به خاطر همین‌ها از مردم دفاع کرد و ایستاد.»

“بیست و شش سال پیش در چنین روزهایی رژیم جمهوری اسلامی فاجعه انسانی عظیم دیگری را به فرمان روح الله خمینی به مردم ایران تحمیل کرد. در مدتی کمتر از چند هفته جنایتکاران رژیم هزاران نفر از فرزندان رشید مردم ایران را که در زندان ها به سر می بردند، به چوبه های اعدام سپردند. جنایتی که در نوع خود بی نظیر و سال گذشته در مجلس نمایندگان کانادا نیز به عنوان “جنایت علیه بشریت” به رسمیت شناخته شد.”

ماجرای پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان:

سال ۱۳۵۹ از راه رسید و با آن که سیدحسین موسوی تبریزی نماینده مجلس شورای اسلامی بود و بر پایه قانون های خود رژیم ولایت فقیه نمی توانست قاضی باشد از سوی روح الله خمینی به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان منصوب شد! فشرده داستان سینما رکس آبادان این چنین است که آدم هالو و خل و معتادی به نام حسین تکبعلی زاده به همراه سه تن از یارانش به نام های فرج و فلاح و یدالله در زمان رژیم پادشاهی بر آن می شوند تا برای پیشبرد خواسته های روح الله خمینی و نابودی رژیم پادشاهی و با الهام از هیأت های دینی و سخنرانی های هواداران روح الله خمینی در مسجدهای گوناگون سینما رکس آبادان را آتش بزنند. این چهار تن در شب شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ به سینما رکس آبادان می روند و در حالی که بینندگان داشتند فیلم گوزن ها ساخته مسعود کیمیائی را می دیدند به بخش هائی از سینما بنزین و تینر می پاشند و آتش می زنند. آتش همه جای سینما رکس آبادان را فرا می گیرد و فرج و فلاح و یدالله نیز خفه شده و می سوزند. در این میان ۳۷۷ تن از بینندگان نیز نخست خفه شده و سپس می سوزند. روح الله خمینی نیز چندین آگهی پر آب و تاب بر این پایه که سینما رکس آبادان را رژیم پادشاهی به فرمان محمدرضا پهلوی آتش زده است پخش می کند. هواداران روح الله خمینی نیز در تظاهرات خیابانی شعار می دهند: فاجعه آبادان به دست شاه جلاد! فاجعه آبادان به دست شاه جلاد! فاجعه آبادان به دست شاه جلاد! ……….

حسین تکبعلی زاده دستگیر می شود و تا فروپاشی رژیم پادشاهی در زندان می ماند و هنگام بلبشو و آشوب از زندان می گریزد. حسین تکبعلی زاده آن چنان هالو بود که پس از دیدن نام خودش در فهرست ساواکی های گریخته از دست رژیم جمهوری اسلامی خودش را معرفی کرده و می گوید: من پیرو خط امام خمینی هستم و برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی سینما رکس آبادان را آتش زدم! روح الله خمینی هم می بیند که در تنگنای بدی افتاده است! آن آگهی ها و سخنرانی های پر آب و تاب و تظاهرات پر جوش و خروش خیابانی کجا و اعترافات کسی که می گوید: چون من پیرو خط امام خمینی هستم پس سینما رکس آبادان را آتش زدم کجا؟ نخستین کاری که روح الله خمینی می کند این است که فرمان اعدام محمدرضا عاملی وزیر جهانگردی رژیم پادشاهی را می دهد چون محمدرضا عاملی اسناد و مدارک فراوانی درباره آتش زدن سینما رکس آبادان از سوی هواداران روح الله خمینی گردآوری کرده بود. کار دوم روح الله خمینی سپردن پرونده سینما رکس آبادان به سیدحسین موسوی تبریزی و سفارش پنهانی به او برای ماست مالی کردن داستان سینما رکس آبادان بود! سیدحسین موسوی تبریزی نیز در یک دادگاه نمایشی که از یکم تا دوازدهم شهریورماه ۱۳۵۹ به درازا می کشد حسین تکبعلی زاده را به همراه چند تن از کارگزاران رژیم پادشاهی به اعدام محکوم می کند و رسانه های رژیم ولایت فقیه نیز می گویند و می نویسند: عوامل آتش سوزی سینما رکس که از ساواکی ها و کارگزاران رژیم شاهنشاهی بودند اعدام شدند!

روح الله خمینی آن چنان از شیرینکاری سیدحسین موسوی تبریزی در ماست مالی کردن پرونده سینما رکس آبادان خوشش آمد که در آغاز سال ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی را به سمت دادستان کل کشور به کار گمارد و سیدحسین موسوی تبریزی نیز در تاریخ سه شنبه پنج خرداد ۱۳۶۰ از نمایندگی در مجلس شورای اسلامی کناره گیری کرد و دادستان کل کشور شد. در آن هنگام سیدحسین موسوی تبریزی سی و چهار سال داشت. اندکی پس از به کار گمارده شدن سیدحسین موسوی تبریزی در پست نوین، سازمان مجاهدین خلق ایران در روز شنبه سی خرداد سال ۱۳۶۰ بر علیه رژیم ولایت فقیه جنگ مسلحانه را آغاز کرد و کشتارهای رژیم ولایت فقیه از اعضا و هواداران سازمان های سیاسی ضد رژیم آغاز شدند. درست است که سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل کشور شده بود اما با حفظ سمت به تبریز آمد و از تیرماه ۱۳۶۰ تا پایان شهریورماه ۱۳۶۰ روزانه ده ها تن از زندانیان سیاسی را در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز در پنج دقیقه محاکمه و به اعدام محکوم می کرد. سپس کارها را در تبریز به آخوند خونخوار علی شجاعی سپرد و دوباره به تهران بازگشت. در تهران قاضی و رئیس دادگاه هنگامی که سیدحسین موسوی تبریزی به پرونده های زندانیان سیاسی رسیدگی می کرد هیچ کاره بودند و جز امضا کردن آنچه که سیدحسین موسوی تبریزی دیکته می کرد کاری نداشتند و با این روال هزاران تن از زندانیان سیاسی در تهران و زندان های اوین و قزلحصار و گوهردشت اعدام شدند.

برای کشتار و سرکوب بهتر در قوه قضائیه رژیم دژخیمان دوزخی به جز دادستانی کل کشور پستی به نام دادستانی کل انقلاب باز شده بود و سیدحسین موسوی تبریزی برای آن که بهتر بکشد و سرکوب کند دادستان کل انقلاب کشور و سررشته دار بزرگ سرکوب و کشتار در همه ایران شد اما سیدحسین موسوی تبریزی علاقه شگفت آوری به کشتار و سرکوب در تبریز و آذربایجان داشت و هر گاه فرصت به دست می آورد به تبریز می آمد و تازیانه ای به دست گرفته و شخصا در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تبریز به همراه دژخیمان دیگر شرکت می کرد. برای نمونه یک روز در حالی که کلاشینکفی در دست داشت از یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق به نام اکبر چوپانی خواست که هم توبه نامه بنویسد و هم همه دوستانش را لو بدهد! اکبر چوپانی هم گفت که حتی اگر سرم هم برود حاضر نیستم به دوستانم خیانت کنم. سیدحسین موسوی تبریزی با کلاشینکف چند گلوله به گلو و گردن اکبر چوپانی شلیک کرد. زخم گلوله ها بی درنگ اکبر چوپانی را نکشتند. اکبر چوپانی به زمین افتاد و در حالی که ساعت ها ناله می کرد زجرکش شد.

در همین زمان بود که ۵۹ تن از مخالفان رژیم در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در مهاباد دستگیر و به تبریز فرستاده شدند. آخوند خونخوار علی شجاعی پس از هماهنگی با سیدحسین موسوی تبریزی و با فرمان وی همه ۵۹ تن را در خردادماه سال ۱۳۶۲ بدون محاکمه به اعدام محکوم کرد! چند تن از این ۵۹ تن دانش آموزان کم سن و سال دبیرستانی بودند. نام این ۵۹ تن که در بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز و با حکم آخوند خونخوار علی شجاعی اعدام شدند این چنین است: علی آباده- سیدابراهیم احمدی – محمد ابوبکری – محمدامین احمدی – وفا الیاسی – ابراهیم امینی – یوسف ایازی – خالق بارزانی – غلامرضا بارزی – علی بازیان – علی بانه یان – عبدالله تحریان – منصور جناح – حسن جهانیان – کمال چاوشینی – یوسف حبیب پناه – سلیمان حسن زاده- یوسف حسن زاده- عباس حسینپور – محمد حسینی – کاظم خاتونی – رحمان خضرپور – حسن رحمانیان – خالد رحیم آذر – رحمان رحیمی – کریم رحیمیان – خضر رنگین – محمود ریزیی – سیامک سقزی – محمد سلیمی – سیدمحمود سیدمحمودی – ابوبکر شکری – فریدون شنگه- محمدامین صفا – خالد صفائی – علی صلاحی – کامران ظاهرحجازی – مصطفی عصمتی – محمد علیالی – علی غواره – محمد فارق بازیار – صالح فرهودی – مصطفی فقری – کریم کاوه- کمال کریمی – هژار کریمی – حسین کلهری – احمد کهروبی – علی گلپرست- حسن لاجوردی – صالح مام ابراهیمی – حامد محمود کندو – مقصود محمودی – علی مزنه- محمد مسعودی – انشاء الله نادری – شکری نادری – همایون نیلوفری – عباس یوسفی

مثلث سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی، سیداسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و آخوند محمد محمدی گیلانی رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران هر روز ده ها و گاه صدها تن از زندانیان سیاسی را با محاکمه های پنج دقیقه ای می کشتند …

ادامه مطلب در لینک زیر:
http://ift.tt/1qZNEWK

Advertisements

نهم شهریور، زادروز، احمد زیدآبادی «شرف اهل قلم» مبارک باد! چرا اجازه دادیم اح…

31 Aug

‫نهم شهریور، زادروز، احمد زیدآبادی «شرف اهل قلم» مبارک باد!

چرا اجازه دادیم احمد زیدآبادی زندانی باشد و حسن روحانی رئیس جمهور؟

زیدآبادی در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران تحصیل کرده و دکترای روابط بین‌الملل از دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارد. تز دکترای او «دین و دولت در اسرائیل» نام داشت و کارشناس مسائل اسرائیل به شمار می‌آید.

اما در مورد مدرک دکترای حسن روحانی شائبه جدی وجود دارد!

در جلسه علنی یک‌شنبه ( ٢٦مرداد ۱۳۹۳) نامه‌ای مبنی بر «جعلی بودن مدرک دکترای حسن روحانی» پخش شد.

در این نامه ضمن طرح پرسش از حسن روحانی، از وی خواسته شده بود تا در خصوص اینکه آیا «در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ٧۴ که وی مدرک دکترا گرفته است از حقوق و امتیازات عنوان دکتر استفاده نموده» توضیح دهد.

طراحان نامه پرسیده بودند: اگر پاسخ «بلی» هست، «با چه مجوز و قانونی» بوده است؟

در نامه نمایندگان مجلس این پرسش مطرح شده بود که حسن روحانی «چگونه همزمان با تحصیل در انگلستان در پست‌های خطیری مثل نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و … انجام وظیفه» نموده است.

همچنین، نویسندگان نامه با طرح موضوعاتی در خصوص «سوابق پژوهشی» حسن روحانی که بر اساس آن موفق به کسب درجه «استاد تمام» شده است و در صورت استفاده از «بورسیه برای تحصیل در انگلستان از کدام مجوز قانونی استفاده نموده و یا در کدام آزمون شرکت کرده است؟»، خواستار توضیحات حسن روحانی شدند.

اما حسن روحانی از ترس پاسخگویی به سوالات مطرح شده در مورد مدرک تقلبی خود در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی حاضر نشد و به اردبیل سفر کرد!

از احمد زیدآبادی نقل شده که درباره زندان اینگونه اظهار نظر کرده‌است:

زندگی به اندازه‌ای زیباست که همه چیز را می‌توان قربانی آن کرد، مگر شرافت را، که عزیزتر و زیباتر از زندگی است و لایق آنکه زندگی را قربانی آن کرد. این اصل اساسی زندگی من است و هر کس لحظه‌ای در این باره تردید کند هرگز مرا نشناخته‌است.

اما از حسن روحانی نقل شده که در تیرماه ۱۳۵۹ گفت: «تقاضای دیگر من این است که توطئه‌گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد!»

او همچنین در مورد اعتراض‌های دانشجویی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۷۸ ضمن شرور خواندن معترضان گفت:

«…در دادگاه‌های صالحه ما محاکمه خواهند شد و به عنوان محارب و مفسد مورد مجازات قرار خواهند گرفت»

و در انتهای سخنرانی‌ خود گفت که "مردم" این عناصر اوباش را "تکه تکه" و "قطعه قطعه" می کردند.

در همین ارتباط این ویدیو را ببینید:

دروغ آشكاری كه حسن روحانی در سومین مناظره های انتخاباتی سال ٩٢ با وقاحت تمام در مقابل چشم ميليون ها بيننده تلويزيونی گفت …

http://goo.gl/H2RToX

به نظر شما چه کسی‌ باعث شده احمد زیدآبادی زندانی و فردی مانند حسن روحانی رئیس جمهور کشور پهناور ایران شود؟ آیا ما مردم مقصر نیستیم؟ عوامل و لابی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور که حتی پیشنهاد مضحک " امزد پیشنهادی برای نوبل صلح ۲۰۱۳: حسن روحانی" در رسانه‌‌ها مطرح کردند ( سعید کمالی دهقان در گاردین، محمدرضا جلایی‌پور در فیسبوک ) چه نقشی‌ در فریفتن مردم دارند؟

http://goo.gl/tcxOvq

تیم ملی والیبال ایران دقایقی قبل موفق شد در نخستین بازی خود در مسابقات والیبال ق…

31 Aug

‫تیم ملی والیبال ایران دقایقی قبل موفق شد در نخستین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان، بر تیم قدرتمند ایتالیا با نتیجه‌ی ۳ بر ۱ پیروز شود.

ملی‌پوشان والیبال ایران، در این بازی که دو ساعت و نیم به طول انجامید، ست‌های اول، سوم، و چهارم را با نتایج ۲۵-۱۶، ۲۵-۲۱، ۲۵-۲۲، از آنِ خود کردند و ستِ دوم را با نتیجه‌ی ۲۳-۲۵ به حریف خود واگذار نمودند.

بازی بعدی تیم ایران، روز سه‌شنبه (۲ سپتامبر-۱۱ شهریور) در مقابل دیگر تیم قدرتمند این گروه، امریکا خواهد بود.

در تصویر، یکی از دختران هوادار تیم ایران در سالن محل برگزاری مسابقه‌ی امروز در لهستان دیده می‌شود.

منبع: تقاطع‬

اگر خاتمی به بند سوم این مصوبه توچه می کرد آب را به یزد منتقل نمی کرد اگر احمدی…

31 Aug

‫اگر خاتمی به بند سوم این مصوبه توچه می کرد آب را به یزد منتقل نمی کرد اگر احمدی نژاذ میفهمید هی مجوز برداشت بالا دست را نمیداد

یکی‌ از هموطنان با ارسال پیغامی، ضمن تشکر از پرداختن به موضوع "کم آبی‌ در ایران" در صفحهٔ سپیده دم نوشته است:

"دروود سپاس از تلاشی که می کنید و تلاش به این خاطر که چز محدود پیج هایی هستید که در مورد آب بحث کردید. بی‌آبی تو فیها خالدون تاریخ، هنر، سیاست و دین ما نفوذ کرده متاسفانه این استعمار پیر و این آخوندها خوب تونسته اند دشمنی خوزستانی ۴ محالی و اصفهانی راه بیندازند چند واقعیت را دوست دارم بگویم اول ضمیمه این پیام سه عکس از مصوبه هیت دولت شاهنشاهی مربوط به سال ۱۳۳۳ در مورد تونل اول کوهرنگ را میفرستم که‌ای کاش خاتمی و احمدی نژاد میفهمیدن چرا این بند ۳ این قدر سفت و سخت است دوم متاسفانه مدیران استانی برای نشان ندادن ضعفشون چرات ندارند یگویند تونل دوم که دهه ۶۰ افتتاح شده پروژه نادرستی بوده و هی ریزش کرده و آبی ازش نمیاد و تونل سوم را هم که خاتمی افتتاح کرد افتتاح نمایشی بود و یک سال کار کرد که یعنی آب را منتقل کنند یزد بعذ یک سال که آب منتقل شد یزد امدن تونل سوم تاسیساتش تکمیل کنند ریزش کرد و دیگه نشد درست بشه دوستان خوزستانی بدانند که هیچ آبی به جز آب تونل اول که در زمان آن خدا بیامرز تو دهه ۱۳۳۰ افتتاح شده آب دیگری از ان طرف دنا نمیاد تونل ذوم و سوم فعال نیست چون جمهوری اسلامی توان نداشت بسازه و نگه دارد مشکل آب خوزستان مشکل سد‌ها است و اما چهار محال … اگر خاتمی به بند سوم این مصوبه توچه می کرد آب را به یزد منتقل نمی کرد اگر احمدی نژاذ میفهمید هی مجوز برداشت بالا دست را نمیداد."‬

فريب سطل آب یخ: بنیاد‌ای ال اس اعتراف میکند ۷۳% کمک‌های مالی صرف تحقیقات بیماری…

31 Aug

‫فريب سطل آب یخ: بنیاد‌ای ال اس اعتراف میکند ۷۳% کمک‌های مالی صرف تحقیقات بیماری ای ال اس یا آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس نمیشود

منبع: سايت polticalears.com

هفته گذشته پس از انتشار مطلب زير عده ای از طرفداران حكومت اسلامی نوشتند چرا ما در سپيده دم هميشه در حال غر زدن هستيم؟

خطر بی آبی در ايران جدی تر است يا بيماری "ای ال اس" ؟

* لطفا توجه فرماييد كه بحث بر سر ميزان آبي كه در كارزار "سطل آب يخ" به هدر ميرود مطرح نيست بلكه اولويت قائل شدن بين مشكلاتي كه باعث رنج مردم خواهد شد و استفاده بهينه از ظرفيت های‌ اطلاع رسانی‌ مطرح است.

یکی‌ از هموطنان به نام مانی میگوید: به دوستانی که در ایران زندگی میکنند و جهت همدردی با بیماران "ای ال اس" سطل آب و یخ روی خودشون میریزند باید عرض کنم که شما باید با کشور عزیزت احساس همدردی کنی که در خطر بسیار بزرگ کم آبی هست. (مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه منابع آب: پایتخت ایران تنها تا ٢٩ روز دیگر آب دارد!)

ایران در خطر جدی کمبود آب هست لطفا برای حمایت از بیماران "ای ال اس" سطل آب روی خودتون نریزید.

چند روزی است که در شبکه های اجتماعی تعدادی از افراد معروف را مشاهده می کنید که یا خود و یا دیگران یک سطل آب یخ روی سرشان خالی می کنند
چنان که هدف این کمپین است سیاستمداران، افراد مشهور و هنرمندان را ترغیب می کنند تا درباره این بیماری عصب‌های حرکتی "ای ال اس" اطلاع‌رسانی و کمک مالی کنند.

صد البته که کمک به این جنبش جهت کمک مالی و اطلاع رسانی بسیار ارزشمند است اما شاید خالی از لطف نیست یاد آوری مطلب مهم کم آبی در ایران و ای کاش همه ما به گونه ای تاثیر گزار باشیم در این مسئله مهم .

لطفا اطلاع رسانی کنید
مانی سائمی

يكي ديگر از كاربران فيسبوك نيز نوشته است: خیلی بهتر بود اگه جای اینکه فقط سنگ کم آبی رو به سینه میزدین،
اعلام کنید که این بیماری ALS داره توی ایران همینجوری رشد میکنه و برای کمک به اونها به سایت ‬www.ALSIRAN.COM‫ سر بزنید که سایت رسمی اون در ایران هست.
کاش سنگ هم وطن های بیمارمون هم به سینه بزنیم که خرج هزینه های بالای این بیماری رو نمیتونن پرداخت کنن…

****
اما ظاهراً برای سران حکومت اسلامی نه خطر بی‌ آبی مهم است نه رنج بیماران‌ "ای ال اس"!
در حالی‌ که بسیاری مردم ایران از گرسنگی رنج میبرند و کودکان با شکم گرسنه به رختخواب میروند و آب آشامیدنی بسیاری از شهر‌ها و روستاها به سختی با تانکر تأمین میشود، دولت "دلسوز و دلواپس" روحانی سوخت و مواد غذایی مورد نیاز عراق را تامین می‌کند!

لطفا این ویدیو را ببینید و خودتان قضاوت کنید:
http://goo.gl/YF1Yi3

دریاچه رضاییه (نگین فیروزه ای ایران) به خاطر بیکفایتی مدیریتی دولتِ روحانی که وعدهٔ احیای آن‌را داده بود، کاملا خشک شد و به کویر ارومیه تبدیل شد، و ۲.۵ میلیارد دلار بودجه که روحانی هنگام سر دادن شعار‌های انتخاباتی به اعتراف خودش جهت نجات دریاچه ارومیه دریافت کرده مشخص نیست کجا هزینه شده …

*****

مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه منابع آب: پایتخت ایران تنها تا ٢٩ روز دیگر آب دارد!

مدیرعامل آبفای تهران می‌گوید ذخیره آبی سد لار و لتیان به پاییز نمی رسد و تا پایان تابستان آب این سدها کنترل شده است. این دو سد بزرگترین اصلی ترین تامین کننده های آب تهران هستند.

مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه منابع آب در ایران که سالهای طولانی از انظار دور نگه داشته می شد، با افزایش مشکل کمبود آب و اثرات آن بیش از پیش مطرح گردیده است. از سوی دیگر، نسبت افزایش سریع جمعیت ایران، خشکسالی، کاهش میزان بارندگی، طوفان های اخیر شن و نمکی شدن منابع آب و خاک، نه تنها مدیریت منابع آب کشور بلکه روابط با کشورهای همجوار را که آب های فرامرزی دارند تحت تاثیر قرار می دهد. به دنبال بحران کم آبی در ایران، به تازگی مديرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، آبفا، اعلام کرد که ذخيره آبی سدهای لار و لتيان در استان تهران به فصل پاييز هم نمی‌رسد. به گزارش خبرگزاری تسنيم، محمد پرورش، مدیرعامل این شرکت، روز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد، از اين دو سد به عنوان اصلی‌ترين منبع تامين آب آشاميدنی تهران نام برد. روزنامه شهروند نيز در تيتر نخست شماره شنبه ۲۵ مرداد خود خبر داده که سدهای تهران تنها ۳۷ روز ديگر آب دارند. محمد پرورش، مديرعامل آبفای تهران، گفت که ذخيره آبی سد لتيان تا امروز با «کاهش فشار آب» کنترل شده، اما تصريح کرده که ادامه اين روند تنها تا پايان ماه شهريور ممکن است. او تاکيد کرده است که «با ادامه مصرف و نبود بارش برای فصل پاييز امکان برداشت آب از سد لار و لتيان نداريم.»‬

حماس مسئول اصلی کشته شدگان در غزه است محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطین دربا…

31 Aug

‫حماس مسئول اصلی کشته شدگان در غزه است

محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطین درباره فلسطینی های کشته شده در غزه گفته است، حماس نقش بزرگی در کشته شدن غیرنظامیان بازی کرده است.
وی گفته است برای فلسطین ها این شانس وجود داشت که از کشته شدن دو هزار نفر، زخمی شدن ده هزار نفر و ویرانی بیست هزار خانه مسکونی جلوگیری کنند.

در حالی كه محمود عباس حماس را مسئول اصلی كشته شدگان در غزه ميداند روز گذشته جواد ظریف وزير خارجه دولت " تدبير و اميد" در تماس تلفنی با "خالد مشعل" رهبر سیاسی حماس، پیروزی مقاومت را تصدیقی بر ادعای كذب شكست ناپذیری رژیم صهیونیستی دانست و ابراز امیدواری كرد كه این پیروزی مقدمه‌ای برای پیروزی‌های بزرگتر در تحقق اهداف مردم مظلوم فلسطین و احقاق كامل حقوق مردم از جمله رفع اشغال، بازگشت آوارگان، تشكیل دولت مستقل فلسطینی و آزادی قدس شریف باشد.‬

هفته‌نامۀ آلمانی اشپیگل در نخستین شماره خود در ماه ژانویه سال ۱۹۷۴ میلادی متن مص…

31 Aug

‫هفته‌نامۀ آلمانی اشپیگل در نخستین شماره خود در ماه ژانویه سال ۱۹۷۴ میلادی متن مصاحبۀ مفصلی با محمد رضا پهلوی، پادشاه ایران، را منتشر ساخت.

«من به شما آسپیرین خواهم فروخت» عنوانی است که از سوی اشپیگل برای این مصاحبۀ مفصل انتخاب شده بود.
این عنوان نه فقط نمایانگر واکنش مجله آلمانی، بلکه بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی به تصمیمات و اهداف شاه ایران طی سال‌های نخستین دهۀ هفتاد میلادی بود.
اشپیگل در پیش درآمد این مصاحبه چنین می‌نویسد: استراتژی نفتی شاه – او بهای فروش نفت خام را بالا برده است تا به این وسیله مملکت خود را در عرض مدت ده سال به کشوری صنعتی تبدیل کند. او قصد دارد میلیون‌ها دلار درآمد نفتی خود را برای خرید سهام‌ شرکت‌های فولکس واگن و یا بایر سرمایه گذاری کند؛ او به کشورهای صنعتی ایراد می‌گیرد که بدون کار کردن، آسان و تن‌آسا زندگی کرده‌اند؛ او بر این باور است که می‌تواند کشورش را از مضامین منفی جوامع رفاه زده به دور نگاه دارد: در گفتگویی با اشپیگل، محمد رضا پهلوی، شاه ایران، اصول بنیانی استراتژی نفتی خود را بیان و تشریح می‌کند. او از حملۀ نظامی غرب هم واهمه‌ای ندارد – «چرا که در این صورت همه چیز (منفجر شده و) به آسمان می‌رود.»
اشپیگل: شما به بیان این مطلب پرداختید که تا زمانی که هنوز امکان بهره‌برداری از منابع سرشار ذغال سنگ وجود دارد، نفت بسیار با ارزش‌تر از آن است که به منظور گرم کردن و تولید نیروی برق برای روشنایی به هدر داده شود. آیا شما نگران نیستید که سیاست شما مبنی بر افزایش قیمت نفت، کشورهای غربی را به ایجاد یک طرح نوین در زمینۀ انرژی گرایش بدهد – با استفاده از سنگ نفت‌زا، نفت شن، انرژی اتمی و یا مایع سازی ذغال سنگ؛ تا به این ترتیب، پیش از آنکه شما بتوانید با پول نفت کشورتان را کاملاً پیشرفته کنید، از وابستگی خود به شما بکاهند؟
پادشاه: شما نمی‌توانید این کار بکنید. تا پیش از سال ۱۹۸۵ شما قادر به استفاده و ساخت رآکتورهای تولیدکننده سریع (Breader) و انرژی اتمی حاصله از آن نخواهید بود.
اشپیگل: این کاملاً درست است. اما شما نیز در سال ۱۹۸۵ بایستی همچنان به فروش نفت خود ادامه بدهید.
پادشاه: به چه شکل و فرمی؟ من نفت خود را به شکل فرآورده‌های پتروشیمی خواهم فروخت. من به شما آسپرین خواهم فروخت. من به شما پروتئین خواهم فروخت. در آن زمان من به شما دیگر نفت خام نخواهم فروخت!

منبع: تاریخ در تصویر‬