Tag Archives: ‫آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟ البته در مقابل دزدی میلیارد‌ها دلار ث

آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟ البته…

30 Apr

‫آخوندی در حال دله دزدی به نظر شما به این افراد در حوزه علمیه چه آموزند؟

البته در مقابل دزدی میلیارد‌ها دلار ثروت مردم ایران توسط خامنه‌ای و رفسنجانی‌ بسیار ناز چیز است‬


‫آخوندی در حال دله دزدی‬

Advertisements