Tag Archives: ‫دعوت از هنرمندان و فعالین اجتماعی خواهش ما از جامعه هنری ، فرهنگی و کلیه فعالین اجتماعی در داخل و خارج از کشو

دعوت از هنرمندان و فعالین اجتماعی خواهش ما از جامعه هنری ، فرهنگی و کلیه فعالی…

30 Nov

‫دعوت از هنرمندان و فعالین اجتماعی

خواهش ما از جامعه هنری ، فرهنگی و کلیه فعالین اجتماعی در داخل و خارج از کشور این است که با هدف تلاش برای نجات جان یک انسان در کنار دیگر فعالیتهای شکل گرفته در یک حرکت اجتماعی با انتشار بیانیه و یا امضای طومارهایی مبنی بر درخواست از قوه قضاییه برای تجدید نظر در حکم داده شده و اعلام حمایت و درخواست از نسرین ستوده برای پایان دادن به اعتصاب غذایش اقدامی مثبت انجام دهید . امید داریم که این حرکت شما در کنار دیگر فعالیتهای شکل گرفته موثر واقع شود . یادآور میشویم که هر حرکت و سخن شما بزرگواران در این راه می تواند موجب نجات جان نسرین ستوده شود و امید را به خانواده و کودکان او هدیه کند.


Timeline Photos
دعوت از هنرمندان و فعالین اجتماعی

با درود خدمت هنرمندان و فعالین اجتماعی در داخل و خارج از کشور

زندان برای انسانی آزاده که دربند خویشتن نیست نوعی رهایی است ، رهایی از تمام روزمرگی ها و باید و نبایدهایی که در جامعه بیرون هر یک از ما و شما با آن درگیریم روزمرگیهایی که تمام زندگییمان را در بر گرفته و گاهی آنچنان در آن غرق می شویم که فراموش می کنیم زندگی معنایی جز آزادگی ندارد .

نسرین ستوده امروز از زندان به ما درس آزادگی می دهد .
بی شک امروز همه ما از آنچه بر نسرین ستوده و خانواده اش می گذرد آگاهیم و فریاد اعتراض نسرین ستوده را به شرایطی که برای خانواده و فرزندانش ایجاد شده است را از سلولش در زندان شنیده ایم فریادی رسا که تمام جهانیان را متوجه خود ساخت.

بیش از چهل روز است که نسرین ستوده در اعتصاب غذا به سر میبرد و اکنون در شرایط سخت و نگران کننده جسمی به سر می برد و مطلع هستیم که تصمیم او به اعتصاب غذا تا مختومه شدن پرونده و لغو ممنوع الخروجی کودک دوازده ساله اش مهراوه ادامه خواهد داشت تصمیمی محترم و شجاعانه که می تواند تبعات نگران کننده ای داشته باشد .
اکنون خواهش ما فرزندان ایران در داخل و خارج از کشور از جامعه هنری ، فرهنگی و کلیه فعالین اجتماعی در داخل و خارج از کشور این است که با هدف تلاش برای نجات جان یک انسان در کنار دیگر فعالیتهای شکل گرفته در یک حرکت اجتماعی با انتشار بیانیه و یا امضای طومارهایی مبنی بر درخواست از قوه قضاییه برای تجدید نظر در حکم داده شده و اعلام حمایت و درخواست از نسرین ستوده برای پایان دادن به اعتصاب غذایش اقدامی مثبت انجام دهید . امید داریم که این حرکت شما در کنار دیگر فعالیتهای شکل گرفته موثر واقع شود . یادآور میشویم که هر حرکت و سخن شما بزرگواران در این راه می تواند موجب نجات جان نسرین ستوده شود و امید را به خانواده و کودکان او هدیه کند.

با سپاس
کمپین بین المللی حمایت از نسرین ستوده

Advertisements