Tag Archives: ‫هاشمی: در معرفی و حمایت از احمدی‌نژاد، روحانیت انصافاً مقصرند اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به محمود احمدی‌

هاشمی: در معرفی و حمایت از احمدی‌نژاد، روحانیت انصافاً مقصرند اکبر هاشمی رفسنجا…

22 Jun

‫هاشمی: در معرفی و حمایت از احمدی‌نژاد، روحانیت انصافاً مقصرند

اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به محمود احمدی‌نژاد: «روحانیت هم انصافاً مقصرند در معرفی او و حمایت از او، که هنوز هم خیلی‌هایشان دست برنداشته‌اند.»‬

Advertisements